Terminy

Kurs lawinowy 1 stopnia:
13-15 stycznia 2017
27-29 stycznia 2017
10-12 lutego 2017
12-14 lutego 2017
24-26 lutego 2017
10-12 marca 2017
12-14 marca 2017
24-26 marca 2017
31 marca-02 kwietnia 2017


Kurs lawinowy 2 stopnia:
03-05 lutego 2017
03-05 marca 2017


Trening lawinowy:
20-22 stycznia 2017
17-19 lutego 2017


Manewry lawinowe:
Manewry lawinowe to zajęcia organizowane dla grup (6-12 osób). Termin do ustalenia z klientem. Ze względu na warunki pogodowe i śniegowe najlepszy okres do ich to przeprowadzenia to styczeń - kwiecień.